PrintFöreningen "Olsnäsgårdens Vänner" driver Olsnäsgården och ditt stöd är viktigt för den fortsatta verksamheten

Ett medlemskap innebär följande:

- Du stödjer Olsnäsgården.
- Du får fortlöpande information om gårdens aktiviteter.
- Du kan vara med och aktivt forma gårdens framtid och inriktning.
- Du har möjlighet att, som enskild- och familjemedlem, komma till Olsnäsgården och mot en arbetsinsats bo och äta gratis under en kortare eller längre tid efter överenskommelse.
- Du får ta del av alla styrelseprotokoll  (skicka ett mail till JLIB_HTML_CLOAKING så mailar webmaster dem till dig)

 

Medlemsavgift/år:

- Enskild

- Skolungdom

- Familj

- Gruppmedlemskap

(för församlingar och föreningar)

150:-

50:-

300:-

500:-

Ditt stöd till Olsnäsgården är mycket viktigt för den fortsatta verksamheten!

Information

Olsnäsgården, Perandersgattu 23, 793 97 Siljansnäs