Print

Olsnäsgården som den såg ut i början

Olsnäsgården byggdes upp genom en stark vision och tro på en lägerplats för barn och ungdomar. Gårdens historia är Visionen, som bar frukt och mångfaldigades.

Dåvarande företaget STORA sålde 1962 arrendegården till EFS  med företagsledningens villkor att gården skulle användas för verksamhet bland "barn och ungdomar".

Med ett borgenslån för köpet, en hisnande summa för ombyggnad, en byggmästares obändiga tro på företagets genomförande och många människors insatser förverkligades visionen. I ordets rätta mening - ett Trons Äventyr.